Důležitá informace! Servis, přeprava a výroba pokračují jako obvykle. Objednávky budou doručeny v souladu s datem uvedeným v obchodě!

Reklamace a vrácení zboží

Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy jste Vy, nebo třetí osoba, jiná než dopravce, označená v objednávce, obdržela zboží.
Uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, je nutné nás informovat (CzechLogistic - ARTFORMA ul. Vratimovská 681/80 71900 Ostrava - Kunčice, vasezrcadlo@artforma.eu) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení (například dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete využít náš formulář odstoupení od smlouvy, ale není to nutné.
Chcete-li zachovat lhůty pro odstoupení od smlouvy, stačí zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Následky odstoupení od smlouvy
Náklady na doručení při vracení produktu hradí Zákazník. Zboží by mělo být vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na následující adresu: CzechLogistic - ARTFORMA ul. Vratimovská 681/80 71900 Ostrava - Kunčice. Nezodpovídáme za poškození obsahu během přepravy, proto doporučujeme zásilku pojistit. Jste zodpovědní pouze za snížení hodnoty věcí, které jsou výsledkem použití jiným způsobem, než bylo nezbytné pro stanovení povahy, charakteristik a fungování věci.
Právo odstoupit od smlouvy spotřebitelem je vyloučeno v případě:
• Smlouvy, jejichž předmětem služby je nepředstavovaná položka, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb.

 

VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento formulář je potřeba vyplnit a odeslat v případě odstoupení od smlouvy)
– Adresát CzechLogistic - ARTFORMA ul. Vratimovská 681/80 71900 Ostrava - Kunčice, vasezrcadlo@artforma.eu
– Já/My(*) tímto informuji/informujeme(*) o mém/našem odstoupení od kupní smlouvy následujících produktů(*) smlouvy o dodání následujícího zboží (*) smlouvy o dílo sestávající na vykonání následujících věcí(*)/o poskytnutí následující služby (*)
– Datum uzavření smlouvy (*)/odběru(*)
– Jméno a příjmení zákazníka(-ů)
– Adresa zákazníka (-ů)
– Podpis zákazníka (-ů) (pouze pokud je formulář zasílán v papírové verzi)
– Datum
(*) Nepotřebné přeškrtněte.